Sympozium "PROČ HLÁSAT EVANGELIUM V PLURALITNÍ SPOLEČNOSTI?"

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta Kněžská 8, České Budějovice si Vás dovoluje pozvat na sympozium "PROČ HLÁSAT EVANGELIUM V PLURALITNÍ SPOLEČNOSTI? Mezinárodní pracovní setkání teologů a náboženských pedagogů."

Sympozium se bude konat 27. - 28. února 2009 na TF JU, uč. č. 3.

http://www.tf.jcu.cz/aktuality/archiv.php?action=aktualityview&pkey=704