Oslavy bratří a sester františkánů

Na Radio Vaticana se objevil příspěvek o oslavách 800. jubilea františkánů: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11087

Před 800 lety roku 1209 přišla na jaře do Říma podivná skupina kajícníků z Assisi, připomínajících asi dnešní bezdomovce, aby zde Inocenci III. předložili návrh své „normy života“ čili „Pravidla“, aby je – jak se lze dočíst ve františkánských pramenech – „pan papež schválil“.