Večerní evangelizační škola (VEŠ)

Večerní evangelizační škola (VEŠ) je projekt připravovaný skupinou kněží a laiků pod záštitou Kazatelského střediska České dominikánské provincie.

Cílem VEŠ je otevřít novou možnost pro hlubší formaci těch katolických křesťanů, kteří uvažují o aktivní účasti na hlásání evangelia ve svém prostředí - spolu se svým společenstvím, ve své farnosti, na pracovišti, doma… Škola chce prohloubit vztah účastníka ke Kristu, přispívat k pevnému zakotvení jeho křesťanského života do společenství církve, dále upevnit jeho povolání k evangelizaci, případně poskytnout zázemí pro hledání její konkrétní podoby.

V současné době jsou připraveny dvě varianty kurzu:

Základní kurz
Kurz je zaměřen na praktickou schopnost hovořit o Bohu a svědčit o své víře.
Doba trvání kurzu je přibližně dva měsíce. V tomto období účast na kurzu předpokládá jeden večer týdně.

Rozšířený kurz
Kurz je rozdělen na tři bloky. V prvním bloku sleduje průběh základního kurzu. Poté následuje formační blok, jehož cílem je prohloubit vztahu účastníka ke Kristu a pomoci v hledání jeho osobního povolání. Třetí blok je zaměřen na některé praktické otázky a dovednosti.
Doba trvání kurzu je jeden akademický rok (tj. říjen – červen). V tomto období účast na kurzu předpokládá jeden večer týdně. Večery jsou doplněny několika víkendovými výjezdy (rekolekčními a prakticky evangelizačními).
Doporučeným vyvrcholením kurzu je účast na týdenní letní misii.

Aktuální termíny kurzů je možné nalézt na zdejších stránkách. Všechny články týkající se Večerní evangelizační školy najdete zde.