O nás

Stránky misie.op.cz jsou spravovány Kazatelským střediskem České dominikánské provincie. Slouží k podpoře apoštolátních aktivit střediska, např. letní dominikánské misie (evangelizace), večerní evangelizační školy apod.

Kazatelské středisko je zařízením České dominikánské provincie určeným pro podporu a koordinaci společného působení dominikánské rodiny v oblasti apoštolátu.
Jeho cílem je společné a neztenčené hlásání evangelia v nevěřícím prostředí pro spásu duší. Pro dosažení tohoto cíle poskytuje Kazatelské středisko dominikánské rodině informační, sjednocující, formační a apoštolské služby.
Poslední provinční kapitula České dominikánské provincie slavená v roce 2002 určila pro Kazatelské středisko především tyto úkoly:

  • Vydávání a distribuce informačního měsíčníku dominikánské rodiny ČDP.
  • Zorganizování provinčního setkání dominikánské rodiny jednou za rok.
  • Prezentace a koordinace apoštolských aktivit a projektů ČDP.
  • Příprava a organizace apoštolátu na internetu.
  • Zajišťování dostupnosti oficiálních dokumentů Řádu.

Kromě těchto trvalých úkolů Kazatelské středisko přímo zaštiťuje některé apoštolské projekty vzniklé uvnitř dominikánské rodiny.
V současnosti má Kazatelské středisko jedenáct členů a přibližně stejný počet spolupracovníků, bratří, sester i laiků.