Mezinárodní hnutí dominikánských dobrovolníků

(DVI - Dominican Volunteers International)

"Nic se nezmění, pokud nebudeme naslouchat hlasu, který nás volá jménem..." (Timothy Radcliffe)

V roce 2000 byl zahájen projekt Mezinárodní hnutí dominikán­ských dobrovolníků, jehož cílem je podpora a koordinace začleňování laiků do kazatelského poslání Řádu. Rádi bychom vám na našich stránkách poskytli informace o jeho vzniku, cílech, úkolech, kontaktech a  přehled míst, kde všude by dobrovolné pomocníky uvítali. Nejste-li snad mladí, zdraví, bez závazků, v psychické pohodě, španělsky či francouzsky plynně hovořící a schopní pracovat daleko od domova v zemích devastovaných válkou, berte tuto nabídku alespoň jako zajímavou informaci o tom, jakými různorodými způsoby dominikáni ve světě kážou, s jakými se potýkají problémy a v jakých podmínkách musí pracovat. Nejste-li disponováni stát se dominikánským dobrovolníkem, můžete přesto tomuto dílu pomoci svou modlitbou a obětí nebo finanční podporou.

Co je to DVI?

DVI (Dominican Volunteers International) je projekt Dominikánské rodiny, je to sen, který se postupně formuje a předpokládá léta hledání způsobu, jak naplnit naše poslání být kazateli jakožto rodina. Věříme, že Duch Boží nás vede k otevřenosti a společenství a tak nás proměňuje v živá znamení Kristovy církve, která „jde za těmi, jež Bůh volá, i když jsou daleko…“ (Akta 2,39)

DVI bylo založeno bratry dominikány a Mezinárodním hnutím dominikánských sester (Dominican Sisters International - DSI) ve spolupráci s dominikánskými laiky a již existujícími národními dominikánskými dobrovolnickými programy. Oficiálně zahájilo svou činnost v Manile během Světového setkání Dominikánské rodiny v říjnu 2000. V jednotlivých zemích by pak DVI měly reprezentovat národní organizační týmy složené ze zástupců jednotlivých větví Dominikánské rodiny. 

Hlavním cílem hnutí je budovat mosty mezi dominikánskými komunitami, které potřebují dobrovolníky, a těmi, které je mohou vyslat. Jakákoli komunita – ať už laická nebo řeholní – patřící do Dominikánské rodiny může být, při splnění kritérií DVI, komunitou vysílající nebo přijímající.  Dobrovolníkem se může stát každý, kdo patří do Dominikánské rodiny nebo je v úzkém kontaktu s některými jejími členy, je mu minimálně 21 let a cítí se povolán k této misionářské službě . Ten, kdo dobrovolníka ve vysílající komunitě doprovází, mu pomáhá v procesu rozlišování a hledání odpovědi na toto povolání.

Pro zájemce

Pokyny a dotazník pro zájemce na projektu najdete v příloze. Na našich stránkách také pravidelně uveřejňujeme aktuální zprávy i další informace z DVI. Všechny texty na našich stránkách, týkající se DVI, najdete tady.