Dny víry - Praha 2015

Dny víry“ je týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června 2015 v Praze.
Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program.

Na přípravě Dnů se podílí řada komunit, řeholí, evangelizačních skupin i jednotlivců. Organizačně je zastřešuje Pastorační středisko Arcibiskupství Pražského. Do přípravy se zapojují i pražské farnosti a sbory. Účast slíbila i řada skupin ze zahraničí. Kazatelské středisko České dominikánské provincie je aktivně zapojeno do přípravy Dnů víry od samého počátku.

Více se o dnech víry dozvíte na stránkách akce.