Dezinformace?!

19. července 2021, 18:00
Sál v areálu děkanství, Na Hrádku 19, Čelákovice

Workshop k dnes velmi ktuálnímu tématu.

Tématem nás provede Martin Rosenbaum, projektový manažer a  IT lektor.