Bůh jako téma rozumové úvahy

20. července 2021, 19:00
Sál v areálu děkanství, Na Hrádku 19, Čelákovice

Přednáška PhDr. Mgr. Efrema Jindráčka, PhD., OP

Efrem Jindráček je český dominikánský kněz, filosof a teolog, profesor na Filosofické fakultě Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského v Římě, kde dříve zastával pozici proděkana.