Sv. Tomáš o kázání

Někteří pociťují ve svobodě pro kontemplaci Boha takovou radost, že se od ní nechtějí odpoutat, ani aby se dali do služby Bohu pro spásu bližních. Jiní ale dosahují tak vysoké lásky, že se vzdávají i Božského nazírání, ačkoli v něm prožívají nejvyšší radost, aby sloužili Bohu v starosti o spásu bližního.

Sv. Tomáš Akvinský, Quaestiones disputatae de virtutibus, qu. 2, a. 11, ra6

Sympozium "PROČ HLÁSAT EVANGELIUM V PLURALITNÍ SPOLEČNOSTI?"

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta Kněžská 8, České Budějovice si Vás dovoluje pozvat na sympozium "PROČ HLÁSAT EVANGELIUM V PLURALITNÍ SPOLEČNOSTI? Mezinárodní pracovní setkání teologů a náboženských pedagogů."

Sympozium se bude konat 27. - 28. února 2009 na TF JU, uč. č. 3.

http://www.tf.jcu.cz/aktuality/archiv.php?action=aktualityview&pkey=704

Hodkovická katolická misie

O víkendu 6.- 8. 2. 2009 proběhne v Hodkovicích n. M. ve spolupráci s místní farností katolická misie. Skupina misijních pracovníků a bratří dominikánů z Olomouce bude k dispozici všem, kdo by si chtěli popovídat o víře, křesťanství nebo o otázkách dotýkajících se smyslu a cíle života.

Sv. Augustin o činném a rozjímavém životě

Co se pak týče toho trojího způsobu života, totiž života v ústraní, ve veřejnosti a synthese obojího: může kdokoli žíti kterýmkoli z nich bez úhony víry a dojít věčné odměny; přesto není lhostejno, čeho se přidrží z lásky k pravdě a co vynaloží na službu lásky. Nikdo nemá žít v ústraní tak, aby v tom soukromí nemyslil na prospěch bližního, nikdo se nemá věnovat veřejnosti tak, aby netoužil vhroužit se v Boha.

Aurelius Augustinus, O obci Boží, XIX, 19.

Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium (letní misie v Rožnově pod Radhoštěm)

Takto nás povzbuzuje v Mk 16,15 sám Pán Ježíš. Pro jeho učedníka to znamená přicházet k těm, kteří Boha ještě nepoznali, a svědčit o Kristu. V tomto duchu se v půli července vydal, po dlouhé a pečlivé duchovní i organizační přípravě, dominikánský misijní tým z Olomouce, pod vedením fr. Pavla Mayera OP, do Rožnova pod Radhoštěm, aby zde po dobu jednoho týdne svědčil mezi místními obyvateli.

Stránky