Hradec Králové znovu ožil Týdnem vzájemného poznání a porozumění

Podobně jako loni se v týdnu po Letnicích, tedy ve dnech 31.5. – 7.6.2009, konal v Hradci Králové Týden vzájemného poznání a porozumění, který v ekumenické spolupráci s dalšími církvemi ve městě koordinuje Biskupství královéhradecké. Co se během Týdne odehrálo?

Více na http://tisk.cirkev.cz/z-domova/tyden-vzajemneho-poznani-a-porozumeni-chc...

Františkáni po 800 letech znovu u »pana papeže«

Další zpráva o oslavách 800. jubilea františkánů a jejich setkání s Benediktem XVI.: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11134

3000 řeholníků a řeholnic ze všech čtyř františkánských řádů navštívilo dnes odpoledne papeže Benedikta XVI. v Castel Gandolfo. Tato zvláštní audience se konala na závěr společné kapituly, kterou si celá františkánská rodina připomněla první schválení své řehole, k němuž došlo při návštěvě svatého Františka a jeho prvních druhů u papeže Inocence III. v Římě právě před 800 lety.

Oslavy bratří a sester františkánů

Na Radio Vaticana se objevil příspěvek o oslavách 800. jubilea františkánů: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11087

Před 800 lety roku 1209 přišla na jaře do Říma podivná skupina kajícníků z Assisi, připomínajících asi dnešní bezdomovce, aby zde Inocenci III. předložili návrh své „normy života“ čili „Pravidla“, aby je – jak se lze dočíst ve františkánských pramenech – „pan papež schválil“.

Hodkovice - ohlédnutí

Ve dnech 6. až 8. února 2009 proběhla v Hodkovicích nad Mohelkou katolická misie, které se zúčastnilo Misijní společenství a část bratří z našeho dominikánského konventu v Olomouci. Hodkovice, městečko s téměř třemi tisíci obyvateli, leží deset kilometrů jižně od Liberce a tedy v kraji, který na misionáře přímo čeká...

Poznatky ze sympozia aneb o studni (druhá část)

V první „reflexi nad sympoziem o evangelizaci“ jsem se zkusil zamyslet nad fenoménem omezeného obzoru, který v tomto konkrétním případě vedl k minimálně částečné rezignaci na získávání Kristových učedníků a k definování cíle evangelizace jako sdílení hodnot. Pokusím se teď nastínit, byť jen ve zkratce, otázky, které to ve mně vyvolalo a poznatky, které jsem si odnesl.

Poznatek druhý: Není Trojiční perspektiva jako Trojiční prespektiva

Stránky