Sv. Augustin o činném a rozjímavém životě

Co se pak týče toho trojího způsobu života, totiž života v ústraní, ve veřejnosti a synthese obojího: může kdokoli žíti kterýmkoli z nich bez úhony víry a dojít věčné odměny; přesto není lhostejno, čeho se přidrží z lásky k pravdě a co vynaloží na službu lásky. Nikdo nemá žít v ústraní tak, aby v tom soukromí nemyslil na prospěch bližního, nikdo se nemá věnovat veřejnosti tak, aby netoužil vhroužit se v Boha.

Aurelius Augustinus, O obci Boží, XIX, 19.

Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium (letní misie v Rožnově pod Radhoštěm)

Takto nás povzbuzuje v Mk 16,15 sám Pán Ježíš. Pro jeho učedníka to znamená přicházet k těm, kteří Boha ještě nepoznali, a svědčit o Kristu. V tomto duchu se v půli července vydal, po dlouhé a pečlivé duchovní i organizační přípravě, dominikánský misijní tým z Olomouce, pod vedením fr. Pavla Mayera OP, do Rožnova pod Radhoštěm, aby zde po dobu jednoho týdne svědčil mezi místními obyvateli.

Stránky