Oslavy bratří a sester františkánů

Na Radio Vaticana se objevil příspěvek o oslavách 800. jubilea františkánů: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11087

Před 800 lety roku 1209 přišla na jaře do Říma podivná skupina kajícníků z Assisi, připomínajících asi dnešní bezdomovce, aby zde Inocenci III. předložili návrh své „normy života“ čili „Pravidla“, aby je – jak se lze dočíst ve františkánských pramenech – „pan papež schválil“.

Hodkovice - ohlédnutí

Ve dnech 6. až 8. února 2009 proběhla v Hodkovicích nad Mohelkou katolická misie, které se zúčastnilo Misijní společenství a část bratří z našeho dominikánského konventu v Olomouci. Hodkovice, městečko s téměř třemi tisíci obyvateli, leží deset kilometrů jižně od Liberce a tedy v kraji, který na misionáře přímo čeká...

Poznatky ze sympozia aneb o studni (druhá část)

V první „reflexi nad sympoziem o evangelizaci“ jsem se zkusil zamyslet nad fenoménem omezeného obzoru, který v tomto konkrétním případě vedl k minimálně částečné rezignaci na získávání Kristových učedníků a k definování cíle evangelizace jako sdílení hodnot. Pokusím se teď nastínit, byť jen ve zkratce, otázky, které to ve mně vyvolalo a poznatky, které jsem si odnesl.

Poznatek druhý: Není Trojiční perspektiva jako Trojiční prespektiva

Sv. Tomáš o kázání

Někteří pociťují ve svobodě pro kontemplaci Boha takovou radost, že se od ní nechtějí odpoutat, ani aby se dali do služby Bohu pro spásu bližních. Jiní ale dosahují tak vysoké lásky, že se vzdávají i Božského nazírání, ačkoli v něm prožívají nejvyšší radost, aby sloužili Bohu v starosti o spásu bližního.

Sv. Tomáš Akvinský, Quaestiones disputatae de virtutibus, qu. 2, a. 11, ra6

Sympozium "PROČ HLÁSAT EVANGELIUM V PLURALITNÍ SPOLEČNOSTI?"

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta Kněžská 8, České Budějovice si Vás dovoluje pozvat na sympozium "PROČ HLÁSAT EVANGELIUM V PLURALITNÍ SPOLEČNOSTI? Mezinárodní pracovní setkání teologů a náboženských pedagogů."

Sympozium se bude konat 27. - 28. února 2009 na TF JU, uč. č. 3.

http://www.tf.jcu.cz/aktuality/archiv.php?action=aktualityview&pkey=704

Hodkovická katolická misie

O víkendu 6.- 8. 2. 2009 proběhne v Hodkovicích n. M. ve spolupráci s místní farností katolická misie. Skupina misijních pracovníků a bratří dominikánů z Olomouce bude k dispozici všem, kdo by si chtěli popovídat o víře, křesťanství nebo o otázkách dotýkajících se smyslu a cíle života.

Stránky