Hradec Králové znovu ožil Týdnem vzájemného poznání a porozumění

Podobně jako loni se v týdnu po Letnicích, tedy ve dnech 31.5. – 7.6.2009, konal v Hradci Králové Týden vzájemného poznání a porozumění, který v ekumenické spolupráci s dalšími církvemi ve městě koordinuje Biskupství královéhradecké. Co se během Týdne odehrálo?

Více na http://tisk.cirkev.cz/z-domova/tyden-vzajemneho-poznani-a-porozumeni-chc...

Františkáni po 800 letech znovu u »pana papeže«

Další zpráva o oslavách 800. jubilea františkánů a jejich setkání s Benediktem XVI.: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11134

3000 řeholníků a řeholnic ze všech čtyř františkánských řádů navštívilo dnes odpoledne papeže Benedikta XVI. v Castel Gandolfo. Tato zvláštní audience se konala na závěr společné kapituly, kterou si celá františkánská rodina připomněla první schválení své řehole, k němuž došlo při návštěvě svatého Františka a jeho prvních druhů u papeže Inocence III. v Římě právě před 800 lety.

Stránky