Evangelizace.cz

V neděli 26. června 2011 byla spuštěna nová podoba webových stránek evangelizace.cz. Stránky jsou společným projektem řady katolických komunit a skupin, které na poli evangelizace působí. Administraci stránek zajišťuje Kazatelské středisko.

Kázání je dar...

I když milost kázání dostáváme jako Boží dar, moudrý kazatel by neustále měl dělat všechno pro to, aby jeho kázání bylo chvályhodné, a to prostřednictvím pečlivého studia toho, co káže. ... Tak Jeroným, když komentuje Ezechiela 3.1 "Sněz tu knihu", říká: "Boží slovo bychom měli ve svých srdcích uchovávat a pečlivě je zkoumat, a teprve pak je nabízet ostatním."

Humbert z Romans

Hugo a Richard ze Svatého Viktora

Promluva papeže Benedikta XVI.
Přejato z http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12082

Drazí bratři a sestry,
V těchto středečních audiencích představuji některé příkladné postavy věřících, kteří dovedli ukázat harmonii rozumu a víry a dosvědčit zvěst evangelia vlastním životem. Dnes chci hovořit o Hugovi a Richardovi ze Svatého Viktora.

Stránky