Citát

Kratičké článečky obsahující jen zajímavý citát.

Sv. Tomáš o kázání

Někteří pociťují ve svobodě pro kontemplaci Boha takovou radost, že se od ní nechtějí odpoutat, ani aby se dali do služby Bohu pro spásu bližních. Jiní ale dosahují tak vysoké lásky, že se vzdávají i Božského nazírání, ačkoli v něm prožívají nejvyšší radost, aby sloužili Bohu v starosti o spásu bližního.

Sv. Tomáš Akvinský, Quaestiones disputatae de virtutibus, qu. 2, a. 11, ra6

Sv. Augustin o činném a rozjímavém životě

Co se pak týče toho trojího způsobu života, totiž života v ústraní, ve veřejnosti a synthese obojího: může kdokoli žíti kterýmkoli z nich bez úhony víry a dojít věčné odměny; přesto není lhostejno, čeho se přidrží z lásky k pravdě a co vynaloží na službu lásky. Nikdo nemá žít v ústraní tak, aby v tom soukromí nemyslil na prospěch bližního, nikdo se nemá věnovat veřejnosti tak, aby netoužil vhroužit se v Boha.

Aurelius Augustinus, O obci Boží, XIX, 19.

Stránky