Tanvald 2006

V týdnu od 23. do 30. 7. 2006 proběhla v Tanvaldu, Šumburku a okolí ve spolupráci s místní farností katolická misie.

Zúčastnilo se jí 15 dospělých misionářů (zatím nejvíce) a 5 dětí. Misionáři byli jednak z dominikánské rodiny a jednak z misijního společenství Olomouc. Tři z dětí jsou členy olomouckého misijního klubka.
Misie byla po mnoha stránkách zdařilá. Pán nám žehnal v osvědčených způsobech služby – osobní evangelizace v domovech i na ulici, akce „Křesťané pro město“ (oprava plotu mateřské školky), odpolední a večerní programy, kde nejnavštívenější byl asi koncert hebrejských písní v kostele sv. Františka, a pak závěrečný táborák.
Mezi nové prvky těchto misií můžeme počítat: Den otevřených dveří Tanvaldských kostelů, předchozí i průběžná katecheze místních věřících zakončená kající pobožností, celotýdenní program pro děti, cílená misie mezi Romy.
Farníci nás přijali skvěle. Jako v Hanušovicích i zde za nás prosili před vystavenou Nejsvětější svátostí od pondělka do pátku a všemožně nás podporovali i snášením darů. Děti byly oživením a radostí misie, někdy též pokáním, jež se dalo obětovat.
Byly zpovědi po mnoha letech a několik krásných obrácení. Za velmi zdařilou považuji výpravu k svědkům Jehovovým do jejich sálu království. Dobře připravení misionáři usvědčili jehovisty z omylu i na základě jejich tendenčního překladu Bible.
I mezi Rómy byla příležitost hlásat evangelium (také v rómštině), světit byty, učit je modlit se… Boží požehnání, které jsme při misii zakoušeli, se nás snášelo díky modlitbám mnohých.
Rád bych Vám za ně moc poděkoval. Modleme se i nadále, aby tomu, co bylo v Tanvaldu zaseto, dal Pán vyrůst.
P. Pavel Mayer OP