Sv. Augustin o činném a rozjímavém životě

Co se pak týče toho trojího způsobu života, totiž života v ústraní, ve veřejnosti a synthese obojího: může kdokoli žíti kterýmkoli z nich bez úhony víry a dojít věčné odměny; přesto není lhostejno, čeho se přidrží z lásky k pravdě a co vynaloží na službu lásky. Nikdo nemá žít v ústraní tak, aby v tom soukromí nemyslil na prospěch bližního, nikdo se nemá věnovat veřejnosti tak, aby netoužil vhroužit se v Boha.

Aurelius Augustinus, O obci Boží, XIX, 19.