Rakovník 2009 - přednášky

V rámci týdenní akce Křesťané Rakovníku se uskuteční tyto přednášky:

Jak může dobrý Bůh dopouštět zlo. PhDr. Mgr. Efrém Jindráček Ph.D.
Úterý 28. července, 18 hod, v Muzeu T.G.M.

  • PhLic. Mgr. Efrém Jindráček OP je člen dominikánského řádu, absolvent Papežské univerzity sv. Tomáše (Angelicum) v Římě. Pracuje ve Filosofickém ústavu AV ČR.

Počátek lidské existence s pohledu embryologa. Doc. MUDr. Petr Hach, Csc.
Středa 29. července, 18 hod, v Muzeu T.G.M.

  • Doc. MUDr. Petr Hach, Csc. Je přednosta Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK a člen Akademického senátu University Karlovy.

Rozum na cestě k Bohu. P. Jordán Vinklárek OP
Čtvrtek 30.července, 18 hod, v Muzeu T.G.M

  • P. Jordán Vinklárek OP je člen dominikánského řádu. V minulosti působil na Teologické fakultě Univerzity Palacékho v Olomouci.

Fauly ve slovní kopané – nenechte se oklamat. Martin Rosenbaum
Pátek 31. července, 18 hod, Muzeum T.G.M

  • Martin Rosenbaum je softwarový analytik. Zabývá se filosofickými a jazykovými souvislostmi softwarové analýzy. Z těchto zkušeností také vychází téma přednášky – postupy, sloužící k ovlivnění posluchače, téma, které provází lidstvo od nepaměti.