O svědectví

Naší církvi nechybí věřící, chybí jí svědci víry.

Dominik Kardinál Duka OP