Misie dětem - program pro děti v Rakovníku

V rámci misijního týdne Křesťané Rakovníku je připraven program pro děti.
Program probíhá od pondělí 27.7. do pátku 31.7. vždy mezi druhou a čtvrtou hodinou odpoledne, podle počasí na farní zahradě nebo v prostorách fary. Sraz je před farou ve dvě hodiny.