Kázání je dar...

I když milost kázání dostáváme jako Boží dar, moudrý kazatel by neustále měl dělat všechno pro to, aby jeho kázání bylo chvályhodné, a to prostřednictvím pečlivého studia toho, co káže. ... Tak Jeroným, když komentuje Ezechiela 3.1 "Sněz tu knihu", říká: "Boží slovo bychom měli ve svých srdcích uchovávat a pečlivě je zkoumat, a teprve pak je nabízet ostatním."

Humbert z Romans