Je pěkné znát Boha

Je pěkné znát Boha a být pro něho známí. Je pěkné vidět, jak Bůh vypadá: ve tváři Krista, který miloval jednoho každého z nás a kvůli nám se vydal smrti, vidíme tvář Boha samotného. Jen pokud budeme znovu zevnitř vnímat velkou hodnotu víry a její radosti, jako to vnímali v pohanské antice první křesťané, pouze pokud bude víra znovu důvodem naší radosti, budeme samozřejmě považovat za to nejdůležitější vůbec, abychom tuto vzácnou perlu chránili, abychom usilovali o její svit a naše nasazení pro tento poklad budeme pokládat za svůj největší úkol.

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.