Hodkovice - ohlédnutí

Ve dnech 6. až 8. února 2009 proběhla v Hodkovicích nad Mohelkou katolická misie, které se zúčastnilo Misijní společenství a část bratří z našeho dominikánského konventu v Olomouci. Hodkovice, městečko s téměř třemi tisíci obyvateli, leží deset kilometrů jižně od Liberce a tedy v kraji, který na misionáře přímo čeká...

V pátek večer jsme byli krásně přivítáni na faře otcem Miroslavem Maňáskem a místními farnicemi, které nám připravily malé pohoštění. Po té jsme se přesunuli do farní kaple, kde byla zahájena misie katechezí otce Pavla na téma Apoštolát laiků. Zahájení a následných nešpor se účastnila asi dvacítka věřících z Hodkovic a širšího okolí.
Sobotní den jsme začali společnou modlitbou a pak se hned pustili do podomní misie, zatímco se na faře konala Misijní dílna pro děti, které se zúčastnilo jen pár dětí, které mohly shlédnout film o svatém Pavlovi a účastnit se spousty dalších aktivit. Při podomní misii jsme místní obyvatele zvali na program misie a především jim nabízeli duchovní rozhovor a modlitbu. Během celého dne jsme se většinou setkávali s rezervovaným přístupem lidí, ale mnohá setkání byla opravdu požehnaná a byla
v nich cítit Boží pomoc, která nám dodávala potřebná slova, o která jsme se stále modlili.
V 16.00 pak bylo v kině promítání dokumentárního filmu Ivetka a hora, který vypráví o osudech jedné z vizionářek z Litmanové a o tom jak se vyvíjel její vztah k Bohu a jejímu osobnímu povolání. Tento film byl skvělou předehrou k modlitbě růžence a ke mši svaté, která byla v kapli na faře. Večer měl opět katechezi otec Pavel na téma Proč Bůh dopouští zlo a po této katechezi se rozpoutala opravdu zajímavá diskuze.
Nedělní den jsme začali mší svatou ve farním kostele a po ní jsme opět vyrazili do ulic a do poledne oslovovali místní obyvatele s Radostnou zvěstí. Odpoledne proběhla ještě beseda na téma Přátelství s Bohem, která byla obohacující i pro nás misionáře.
A to už byl pomalu konec naší víkendové misie, během které nás výrazně podporoval místní pan farář otec Miroslav, hlavní iniciátorka celé akce Milada Škodová a vůbec všichni místní farníci, kteří nám pomáhali vytvořit opravdu skvělé zázemí.
A nyní už nám nezbývá než se modlit, aby to, co jsme s Pánovou pomocí zaseli, také vzklíčilo a vydalo bohatou úrodu. A také chceme poděkovat všem těm, kteří se za tyto misie modlili, protože bez modlitby bychom nic nedokázali...

fr. Hyacint OP

Několik fotografií z Hodkovic je ke shlédnutí v galerii.