Biskup Jan Baxant osobně vedl Městskou misii

Zpráva převzata z Tiskového střediska ČBK: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/biskup-jan-baxant-osobne-vedl-mestskou-mi...

Letos poprvé oslavil litoměřický biskup Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Slavnost se konala ve čtvrtek 11.6.2009. V jejím závěru se uskutečnila Městská misie.

V litoměřické katedrále liturgii předsedal biskup Baxant, který pověřil generálního vikáře litoměřické diecéze, aby pronesl při mši svaté v katedrále sv. Štěpána homilii. V ní P. Stanislav Přibyl poodhalil kořeny vzniku této slavnosti a aktualizoval její význam pro současnost. Mimo jiné řekl: "Latinsky se přijímání Eucharistie říká communio. Toto slovo má stejný základ jako slovo komunikace. Komunikace je výměna informací, poznatků, skutečností."

Eucharistické procesí se uskutečnilo na Dómském náměstí v závěru mše svaté. Po skončení liturgické části slavnosti došel biskup Baxant spolu s kněžími a aktivními laiky k Mariánskému sloupu na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kde proběhla Městská misie pod jeho vedením.

Městské misie známe z velkých evropských měst, ale v Čechách se jedná o poměrně neobvyklý jev, zvláště vede-li ji nástupce apoštola – biskup. Ve svém misijním kázání u Mariánského sloupu povzbudil nejen věřící z Litoměřic, ale i z jiných částí diecéze, aby se nebáli a odvážně poznanou pravdu dokázali předávat dál.

Také přítomní kněží – P. Davídek, P. Přibyl CSsR, P. Hladík O.Cr a P. Valík OSB - vydali své osobní svědectví víry. Městskou misii, které se zúčastnilo do sta lidí přicházejících si poslechnout misijní kazatele, zakončili prosbami a společnou modlitbou. Biskup Baxant tím otevřel cestu k Městské misii v Litoměřické diecézi.