Blog uživatele Me2D

Poznatky ze sympozia aneb o studni (druhá část)

V první „reflexi nad sympoziem o evangelizaci“ jsem se zkusil zamyslet nad fenoménem omezeného obzoru, který v tomto konkrétním případě vedl k minimálně částečné rezignaci na získávání Kristových učedníků a k definování cíle evangelizace jako sdílení hodnot. Pokusím se teď nastínit, byť jen ve zkratce, otázky, které to ve mně vyvolalo a poznatky, které jsem si odnesl.

Poznatek druhý: Není Trojiční perspektiva jako Trojiční prespektiva