Vzdělávání

Články, týkající se evangelizačních kurzů, přednášek apod.

Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti

Komunity a skupiny shromážděné kolem portálu evangelizace.cz připravují Konferenci o nové evangelizaci s podtitulem „Zkušenosti a příležitosti“. Akce se bude konat na Svaté Hoře 27. - 29. listopadu 2011. Konference je příležitostí pro předání dosavadních zkušeností, ale i pro hledání nových cest, jak naplnit poslání církve hlásat evangelium. Záštitu nad konferencí převzal Msgr. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Hugo a Richard ze Svatého Viktora

Promluva papeže Benedikta XVI.
Přejato z http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12082

Drazí bratři a sestry,
V těchto středečních audiencích představuji některé příkladné postavy věřících, kteří dovedli ukázat harmonii rozumu a víry a dosvědčit zvěst evangelia vlastním životem. Dnes chci hovořit o Hugovi a Richardovi ze Svatého Viktora.

Stránky