Misie

Stránky, týkající se misijních aktivit

Dominikánské misie

Jednou z nejvýraznějších aktivit Kazatelského střediska jsou dominikánské misie. Jde o týdenní evangelizaci, jejímž cílem je zprostředkovat obyvatelům místa setkání s Kristem prostřednictvím řady aktivit, od kulturních programů po osobní setkání.

V přehledu na této stránce najdete odkazy na stránky na tomto webu i jinde, které se našich misií týkají.

Dny víry - Praha 2015

Dny víry“ je týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června 2015 v Praze.
Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program.

Program Dnů víry v Ústí nad Labem

V týdnu od 22.7.2108 do 29.7.2018 budou probíhat v Ústí nad Labem dominikánské misie pod názvem Dny víry. Tyto misie pořádá Kazatelské středisko České dominikánské provincie pravidelně jíž řadu let v různých městech a místech naší vlasti. V rámci programu probíhají přednášky a kulturní program pro širokou veřejnost, společné modlitby, pravidelný misijní program v kostela a misionáři prochází městem, zvou lidi na program a hovory na téma víry.

V letošních rámci Dnů víry v programu naleznete

Stránky