Misie

Stránky, týkající se misijních aktivit

Dominikánské misie

Jednou z nejvýraznějších aktivit Kazatelského střediska jsou dominikánské misie. Jde o týdenní evangelizaci, jejímž cílem je zprostředkovat obyvatelům místa setkání s Kristem prostřednictvím řady aktivit, od kulturních programů po osobní setkání.

V přehledu na této stránce najdete odkazy na stránky na tomto webu i jinde, které se našich misií týkají.

Dny víry - Praha 2015

Dny víry“ je týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června 2015 v Praze.
Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program.

Evangelizace.cz

V neděli 26. června 2011 byla spuštěna nová podoba webových stránek evangelizace.cz. Stránky jsou společným projektem řady katolických komunit a skupin, které na poli evangelizace působí. Administraci stránek zajišťuje Kazatelské středisko.

Dny víry v Sušici

Sušici čeká v červenci 2017 městská misie s názvem Dny víry.
Ve dnech 23. až 30. července se uskuteční řada akcí, které obyvatelům města představí duchovní rozměr křesťanství i život věřících. Projekt připravuje Římskokatolická farnost Sušice spolu s řádem Dominikánů.

Stránky