Setkání misijních juniorů

Milé sestry, milí bratři,
zveme vás na setkání misijních juniorů a jiných mladoOPů, tedy mladších z nás. Nemáme přesné vymezení, týká se to především těch, kteří buď ještě navštěvují nějakou školu a nebo od jejího ukončení nemají až zas tak daleko.

Misionářská volba

Sním o mi­si­o­nář­ské volbě schop­né pro­mě­nit kaž­dou věc, aby se zvyk­los­ti, styly, roz­vrhy, slov­ník i každá cír­kev­ní struk­tu­ra staly vhod­ným ka­ná­lem pro evan­ge­li­za­ci ny­něj­ší­ho světa spíše než pro se­be­pre­zen­ta­ci.

František, Radost Evangelia